AVEKO Combi

AVEKO Combi-seriens maskiner är med stationära containrar försedda komprimator-anläggningarsom är lätta att hantera med alla typer av fordon. De är klara för användning efteranslutning till ett eluttag.

AVEKO Combi är ditt val när du önskaren enkel och hygienisk lösning. Den är standardvalet för butiker och fastigheter. Med specialanpassning och tillbehör lämpar den sig för alla typer av objekt. AVEKO Combi är något mindre och smidigare än AVEKO Duo-seriens mobila komprimator ämnad för mycket stora volymer. Combi-komprimatorn kan också fås som vätsketät bioavfalls-version.

Användningsområden inkluderar: butiker, fastigheter, hotell, sjukhus och byggarbetsplatser.

Standardutrustning

 • Påfyllningstratt
 • Främre och bakre lyftkrokar och vajertillbehör
 • Uppvärmning av hydraulolja
 • Justerbar gångtid
 • Påfyllnadskontroll

Standardcontainrar

 • 10 m³
 • 12 m³
 • 16 m³
 • 18 m³
 • 20 m³
 • 25 m³

Tillbehör

 • Kärlvändare
 • Fjärrkontroll / fjärråtkomst
 • Styrskenor
 • Plattformar, lastkajer, räcken
 • Vridbar transportkrok
 • Skenvagn
 • Hjul
 • Automatisk öppning av lucka
 • Hydraulisk slutardörr
 • Värmeanordning
 • Kylanordning
 • Luktkontroll (Ozongenerator)
 • Automatiska startanordningar
 • Olika larmenheter
 • Olika typer av dragutrustning

Tekniska data AVEKO Combi

ModellKapacitet/m³Ikast längd (mm) AIkast bredd (mm) BTotal längd/mm CTotal bredd/mm DTotal höjd/mm E
AVEKO 0815
0815CX/10108001400440025702610
0815CX/16168001400511025702610
0815CX/18188001400561025702610
0815CX/20208001400611025702610
AVEKO 1015Kapacitet/m³ Ikast längd (mm) A Ikast bredd (mm) BTotal längd/mm CTotal bredd/mm DTotal höjd/mm E
1015CX/101010001400475525702610
1015CX/161610001400547025702610
1015CX/181810001400597025702610
1015CX/202010001400647025702610
AVEKO 1215Kapacitet/m³ Ikast längd (mm) A Ikast bredd (mm) BTotal längd/mm CTotal bredd/mm DTotal höjd/mm E
1215CX/101012001400501025702610
1215CX/161612001400572025702610
1215CX/181812001400622025702610
1215CX/202012001400672025702610
AVEKO 1219Kapacitet/m³ Ikast längd (mm) A Ikast bredd (mm) BTotal längd/mm CTotal bredd/mm DTotal höjd/mm E
1219CX/161612001800586025702610
1219CX/181812001800636025702610
1219CX/202012001800686025702610
1219CX/252512001800686025702920
AVEKO 1619Kapacitet/m³ Ikast längd (mm) A Ikast bredd (mm) BTotal längd/mm CTotal bredd/mm DTotal höjd/mm E
1619CX/161616001800633025702610
1619CX/181816001800683025702610
1619CX/202016001800733025702610