AVEKO Press biocontainrar och biokomprimatorer

En tät avfallscontainer hjälper till att hålla skadedjur borta mycket mer effektivtän en öppen container, som måste tömmas mycket oftare, på grund av problem med lukt och skadedjur. En med press försedd container garanterar bästa möjliga nytta, när tömningsintervallerna förlängs och nyttovikten är maximerad vid varje tömning.

AVEKO:s bioavfallskomprimator har värme-och kylanordningar med vars hjälp luktproblemen kan hållas på en minimal nivå. Vid vintertemperaturer fryser bioavfallet lätt, så det lönar sig att förse utomhusutrustning med värmeanordningar. Värme-och kylanordningar spelar en viktig roll i det nordiska klimatet, med stora fluktuationer i temperaturen.

Samtliga anläggningarkan också installeras inomhus eller på så sätt att de är tillgängligainifrån. I dessa fall rekommenderas installering av luktkontroll, eller ozongenerator, för ökad användarkomfort.

Tillbehör

 • Värmeisolering
 • Värmeanordning
 • Kylanordning
 • Luktkontroll (Ozongenerator)
 • Kärlvändare
 • Styrskenor
 • Olika typer av dragutrustning
 • Vändbar transportkrok
 • Skenvagn
 • Hjul
 • Automatisk öppning av lucka

AVEKO Integrerad Tekniska data

[table “” not found /]