AVEKO Press biocontainrar och biokomprimatorer

En tät avfallscontainer hjälper till att hålla skadedjur borta mycket mer effektivtän en öppen container, som måste tömmas mycket oftare, på grund av problem med lukt och skadedjur. En med press försedd container garanterar bästa möjliga nytta, när tömningsintervallerna förlängs och nyttovikten är maximerad vid varje tömning.

AVEKO:s bioavfallskomprimator har värme-och kylanordningar med vars hjälp luktproblemen kan hållas på en minimal nivå. Vid vintertemperaturer fryser bioavfallet lätt, så det lönar sig att förse utomhusutrustning med värmeanordningar. Värme-och kylanordningar spelar en viktig roll i det nordiska klimatet, med stora fluktuationer i temperaturen.

Samtliga anläggningarkan också installeras inomhus eller på så sätt att de är tillgängligainifrån. I dessa fall rekommenderas installering av luktkontroll, eller ozongenerator, för ökad användarkomfort.

Tillbehör

 • Värmeisolering
 • Värmeanordning
 • Kylanordning
 • Luktkontroll (Ozongenerator)
 • Kärlvändare
 • Styrskenor
 • Olika typer av dragutrustning
 • Vändbar transportkrok
 • Skenvagn
 • Hjul
 • Automatisk öppning av lucka

AVEKO Integrerad Tekniska data

ModellKapacitet/m³Ikast längd (mm) A Ikast bredd (mm) BTotal längd/mm CTotal bredd/mm DTotal höjd/mm E
AVEKO Bio
Bio 0815CX/10108001400440025702610
Bio 0815CX/16168001400511025702610
Bio 0815CX/18188001400561025702610
Bio 0815CX/20208001400611025702610
Bio heil. 1116CX/141411001600582325801750
Bio heil. 1116CX/161611001600529325802582