AVEKO tillbehör

I AVEKO press produkturval finns också svaren på problem med bioavfall eller till exempel lastningsproblem. Med hjälp av bioavfallskomprimatorn kan vätskeinnehållande avfall samlas in och lagras snyggt utan att orsaka läckage i omgivningen. Tungt avfall kan å andra sidan bekvämt och säkert förflyttas till komprimatorn med hjälp av kärlvändare. Våra andra produkterinkluderar också hållbara sopbehållare samt olika plattformar, räcken och lastkajar för ökad säkerhet och snabbhet.

Tillbehör

AVEKO-tillbehören är utformade för att effektivera och underlätta användningen av anläggningarnaoch förbättra användarupplevelsen. Man kan till exempel med hjälp av ett alarm automatisera anläggningen tillatt själv varna servicen eller avfallshanterarendirekt när ett behov uppstår. Det är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att förbättra användarupplevelsen. Tippanordningen förbättrar insamlingen eftersomdu kan samla avfall i flera små uppsamlingsbehållare och enkelt tömma dem i komprimatorn.

Värme-och kylanordningar spelar en viktig roll i det nordiska klimatet, med kraftigt fluktuerande temperaturer. Med hjälp av dem kan till exempel luktproblem vid varma temperaturer hållas tillett minimum. Vid vintertemperaturer fryser bioavfallet lätt, så det lönar sig att förse utomhusutrustning med värmeanordningar. Inomhus belägna komprimatorer förses med ozongeneratoretc.

Strukturer som förbättrar användarsäkerheten, såsom lastkajer, plattformar och räcken, kan också bekvämt fås via oss, naturligtvis specialanpassade. Det finns helt säkert en lösning för alla behov,så be om mer information!

Övriga AVEKO-komprimatorprodukter:

  • kärlvändarutrustning
  • plattformar
  • lastkajer
  • räcken
  • sopbehållare

Vi specialanpassar enkeltall utrustning efter dina behov. Be om mer information!

astiankaatolaite
Kärlvändare

Automatisk öppning av lucka

Integrerad kärlvändare
HYGIEENINEN JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ
Styrskena