AVEKO press®-produkterna är utvecklade och tillverkade av Nummek Oy

AVEKO press® är en helt finländsk produkt och ett finländskt varumärke. Vi utvecklar, tillverkar och säljer våra maskiner själva. Med över 25 års erfarenhet garanterar vi perfekt kvalitet.För bästa möjliga resultat specialanpassarvialltid utrustningen efter kundens behov och faciliteter.

AVEKO press®-produkterna tillverkas av det erfarna, internationella maskinverkstadsföretaget Nummek Oy. En lång erfarenhet av krävande produktutveckling, till exempel för Mercedes-Benz från 1975 ända tills idag, har möjliggjortsolid kunskap genom hela processen, från utvecklingen till det precisa kundsamarbetet. Företagets verksamhet baseras på det internationella kvalitetssystemet ISO 9001. Nummek Oy förvärvade AV-KONE Oy:s företagsverksamhet våren 2014 och har i och med det tillfört AVEKO press®-produkterna ännu bättre funktioner och mer avancerad teknik.

Under årens lopp har människors uppfattning om och krav på miljön förändrats dramatiskt. Lyckligtvis, eftersom även mängden avfall i takt med att konsumtionen har ökat också har ökat i snabb takt. Det har gett branschenständigt närvarande utmaningar, vilka vi som produkternas utvecklare har svarat på, genom att alltid sträva efter mer effektiva, miljövänliga och bättre lösningar inom utvecklingen och produktionen av anläggningarna. Vi använder oss av den senaste tekniken både inom produktion och utveckling. Vår process är smidig, vilket för kunden innebär ett enkelt, problemfritt och punktligt samarbete.

Nöjda användare av AVEKO press®-anläggningaråterfinns bland annat inom industrin, i affärer och stormarknader, på hotell, sjukhus, byggarbetsplatser och i andra olika typer av fastigheter.

Vi tillverkar också Biojack energiträgripar
www.biojack.fi

Historik

AV-Kone har allt sedan 1978 fungerat som underleverantör för företag som tillverkar avfallskomprimatorer och andra stålkonstruktioner. Till en början var företagets huvudsakliga arbetsfunktion industrimålning, som iett senare skede kom att inkludera stålkonstruktioner. Avfallshanteringsutrustningen har utgjortgrunden för vårt företag redan år 1990. Nummek Oy förvärvade AV-Kone Oy:s verksamhet i april 2014 och under hösten 2014 överfördes produktionen till Nummek Oy: utrymmeni Bjärnå.

Under åren har människors uppfattning och krav på miljön förändrats dramatiskt. Det har gett branschen de ständigt närvarande utmaningar som vi som produktutvecklare alltid har svaratpå, med ännu bättre lösningar.Nöjda användare av AVEKO press®-anläggningar återfinns bland annat inom industrin, i affärer och stormarknader, på hotell, sjukhus, byggarbetsplatser ochiandraolika typer avfastigheter.

Produktutveckling

Under åren har vi lärt oss att ta allt bättre hänsyn till miljön. Den kontinuerliga utveckligen av våra produkter i en mer ekologisk riktning innebär utmaningar för oss utvecklare och tillverkare, men hjälper oss framför allt att förbättra våra produkter.